12-29-2022

Klacht indienen

We willen graag dat jij tevreden bent over onze dienstverlening. We vinden het jammer dat jij ontevreden bent, we zoeken […]

12-07-2022

Dient een woning verhuurd te zijn op het moment dat de hypotheek wordt aangevraagd?

Als een woning nog niet verhuurd is, dan is dit geen probleem tijdens de aanvraag. De woning dient wel binnen […]

12-07-2022

Voor hoe lang kan ik mijn hypotheek afsluiten?

Die keuze is aan jou. Standaard is de looptijd van je hypotheek 30 jaar, wat ook tevens de maximale looptijd […]

12-07-2022

Worden er kosten in rekening gebracht bij een betalingsachterstand?

Ja, wanneer er sprake is van een betalingsachterstand, kan SolidBriQ de volgende kosten in rekening brengen: vast bedrag van EUR […]

12-07-2022

Wat gebeurt er als ik de rente en aflossing niet meer kan betalen?

Als er een betalingsachterstand ontstaat dan wordt jouw dossier door een andere afdeling in behandeling genomen. Deze afdeling heet de […]

12-07-2022

Hoeveel moet ik aflossen als ik een deel van de onderpanden verkoop?

Wanneer je een financiering hebt op meerdere onderpanden en je verkoopt één of meerdere onderpanden, dan bepaalt SolidBriQ van geval […]

12-07-2022

Hoe geef ik een huurmutatie door?

Een huurmutatie mag per e-mail aan ons worden doorgeven via beheer@solidbriq.nl. Graag ontvangen wij een kopie van de nieuwe huurovereenkomst, inclusief […]