Taxatie

SolidBriQ werkt uitsluitend samen met een select netwerk van taxateurs. Deze taxateurs zijn bekend met onze richtlijnen, werken allemaal via hetzelfde formaat en gebruiken dezelfde rekenmethodieken. Waar ook in Nederland. Dit zorgt voor uniformiteit en geeft ons de mogelijkheid om dossiers sneller te behandelen. Wil je een commercieel verhuurd pand laten taxeren met een waarde van meer dan 2.500.000 Informeer dan eerst bij je taxateur of die voldoet aan de extra eisen die SolidBriQ stelt.

Ook al is de taxatie bestemd voor een herfinanciering, het is altijd fijn om te weten wat je pand momenteel waard is en wat de bevindingen zijn. Ook weten wat jouw pand waard is? Neem dan eens contact op met één van de taxateurs uit ons netwerk.

Wist je dat?

De taxatie moet worden uitgevoerd door een taxateur van de shortlist van SolidBriQ conform specifieke richtlijnen?

Zoek een bij ons aangesloten taxateur

veelgestelde vragen

In principe accepteren wij uitsluitend taxatierapporten van taxateurs die bij ons zijn aangesloten. In uitzonderlijke gevallen kunnen we taxatierapporten toestaan van taxateurs die niet bij ons zijn aangesloten. In dat geval kan jouw adviseur dat bij ons voorleggen.

Een taxatierapport van een verhuurde woning (BTL) mag maximaal 6 maanden oud zijn op de datum van de definitieve offerte.
Een taxarapport van commercieel (CRE) verhuurd vastgoed mag maximaal 3 maanden oud zijn op de datum van de definitieve offerte.

In principe staan wij alleen een volledig taxatierapport toe dat niet ouder is dan 6 maanden in geval van verhuurde woningen (BTL) en 3 maanden in geval van commercieel vastgoed (CRE). In sommige gevallen kunnen we wel een update van een bestaand taxatierapport toestaan. Dat is echter sterk afhankelijk van o.a. de kwaliteit van het oude taxatierapport en de marktomstandigheden van dit moment.

Ja, dat mag mits jouw taxateur ook bij SolidBriQ is aangesloten en het tenminste 10 panden betreft (uitsluitend voor verhuurde woningen). De taxateur kan de overige voorwaarden waaraan de portefeuille taxatie moet voldoen rechtstreeks opvragen bij SolidBriQ.

Wij hebben alleen een nieuw taxatierapport nodig wanneer de rentevaste periode is verlopen en wanneer wij het vermoeden hebben dat er sprake is van een aanzienlijke negatieve waardeontwikkeling van het onderpand (en er sprake is van een toegenomen risico).

In Nederland gelden er bepaalde minimale eisen waaraan een sociale huurwoning of een kamerverhuurpand aan moet voldoen. Deze zijn vastgelegd in de WWS-puntenhuur berekening. Als verhuurder geldt er dus per sociale woning of kamerverhuurpand een maximale huur die afhankelijk is van het pand. Om te bepalen met welk huurbedrag wij rekening houden hanteren wij de laagste van de WWS-puntenhuur, markthuur en contractuele huur.