Arbeidsmigranten

Nederland telt jaarlijks vele arbeidsmigranten in verschillende sectoren door heel het land. De een als uitzendkracht, de ander komt direct in dienstverband. De periodes dat zij in Nederland verblijven zijn ook erg verschillend maar in de meeste gevallen zal dat een korte periode zijn. Het maakt daarbij niet uit of er rechtstreeks aan een arbeidsmigrant of aan een bemiddelingsbureau wordt verhuurd. Het is vaak voor een korte periode en dat is lucratief.

Expats

Nederland is rijk aan internationale organisaties, opleidingen en bedrijven. Jaarlijks komen naar schatting zo’n 200.000 expats naar Nederland. Vaak komen zij via een goede werkgever naar ons land en willen ze een fijn huis op een toplocatie om te verblijven. Wil jij ook starten met het verhuren aan expats? Dan kan de hypotheek van SolidBriQ een uitkomst zijn.

De belangrijkste voorwaarden:

 • Het bieden van goede leefomstandigheden is van groot belang. Dat toetsen wij aan de hand van een SNF-keurmerk. De te financieren woning dient ingeschreven te zijn in het SNF-locatieregister.
 • Verhuur aan arbeidsmigranten valt onder onze UniQ hypotheekvoorwaarden.
 • Als op de woning een vergunning van de gemeente rust, dan financieren wij maximaal 80% van de leegwaarde, gebaseerd op:
  • de contractuele huur (mits deze redelijk is) bij verhuur aan een uitzend- of beheerorganisatie
  • de WWS-puntenhuur bij verhuur rechtstreeks aan de arbeidsmigrant
 • Als op de woning geen vergunning van de gemeente rust, dan financieren wij maximaal 80% van de laagste van de marktwaarde en de leegwaarde gebaseerd op basis van de markthuur aan een eengezinshuishouding.
 • Aflossingsvrij financieren mogelijk tot 75% van de marktwaarde op basis van reguliere verhuur

Help jij arbeidsmigranten aan goede huisvesting?

In veel sectoren zien we arbeidsmigranten met veel verschillende nationaliteiten. Ze zijn direct in dienst bij een van de internationale bedrijven, komen via een uitzendbureau, of op eigen houtje naar Nederland.

veelgestelde vragen

Allereerst is hierbij belangrijk aan wie het onderpand wordt verhuurd. Rechtstreeks aan een expat / arbeidsmigrant? Of wordt er aan een uitzend- of arbeidsbemiddelingsbureau verhuurd die op zijn beurt weer onderverhuurt aan arbeidsmigranten? In dat laatste geval is de maximale verstrekking per definitie gemaximeerd op 75% van de marktwaarde. Daarnaast gelden dezelfde voorwaarden als bij kamerverhuur. Op basis van locatie verstrekken wij maximaal:

 • 80% van de marktwaarde in de 17 grootste studentensteden
 • 75% van de marktwaarde in kansrijkheid regio categorie 1

 • 70% van de marktwaarde in kansrijkheid regio categorie 2

De kansrijkheid regio’s zijn gebaseerd op de postcode. Door je postcode in te voeren, kun je hier uitrekenen hoeveel de maximale verstrekking in een reguliere situatie is (niet zijnde kamerverhuur). Categorie 1 betreft de gebieden waar wij maximaal 85% van de marktwaarde verstrekken.

SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Zij beheren de registers van bedrijven die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen> Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de normen. Bedrijven die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een SNF certificaat behalen. Dan dienen zij wel te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Elk jaar zal SNF de huisvestingslocaties van de bedrijven die zich hebben aangemeld, controleren. Meer informatie vind je terug op:  https://www.normeringflexwonen.nl/

Naast de verplichting tot een SNF-keurmerk, gelden dezelfde voorwaarden als bij kamerverhuur als er meerdere arbeidsmigranten of expats in 1 onderpand worden gehuisvest. Zo moet er onder andere een kamerverhuurvergunning aanwezig zijn indien dit noodzakelijk is in de betreffende gemeente.

Bij verhuur aan arbeidsmigranten of expats houdt SolidBriQ in principe rekening met de huur die het pand zou opleveren bij verhuur aan een regulier huishouden. Wij baseren zowel de marktwaarde als onze ICR-berekening op deze lagere huur. De ICR-berekening is de verhouding tussen de huur en de rente die je moet betalen.