Iedereen is welkom

Wanneer het gebruik van een pand verandert kun je spreken over transformatie. Je zorgt ervoor dat een gebouw optimaal wordt benut. En wellicht is dit wel één van de oplossingen voor het huidige woningtekort.

Je kunt bij ons terecht voor allerlei transformatieprojecten, van groot tot klein. En natuurlijk kennen ook wij wel wat spelregels. Zo dient het onderpand wel een gemengde of woonbestemming te hebben en moet de omgevingsvergunning door de gemeente zijn verleend. De kosten van de transformatie worden in het bouwdepot geplaatst. Ga je van start met de transformatie verbouwing? Dan worden de gemaakte kosten vanuit het bouwdepot betaald. Voor het bouwdepot gelden een aantal voorwaarden, bij de veel gestelde vragen lees je er meer over.

short stay long stay

Benieuwd of onze transformatie financiering ook voor jou past?

Kijk en vergelijk de voorwaarden of neem contact op met een adviseur uit ons netwerk.

veelgestelde vragen

Met een transformatie wordt normaal gesproken een verbouwing bedoeld waarbij het gebruik wijzigt, bijvoorbeeld van commercieel naar wonen of van woning naar kamerverhuur. Omdat het soms lastig bepalen is of iets nu wel of geen transformatie is, Bepaalt de omvang van de verbouwing bij SolidBriQ of er sprake is van een transformatie. Wanneer de verbouwing meer dan € 500.000 of meer dan 25% van de marktwaarde bedraagt, spreken wij van een transformatiefinanciering.

De maximale financiering bij een transformatie is afhankelijk van veel factoren. Belangrijk daarbij is o.a. jouw ervaring met grote verbouwingen. Gemiddeld gezien financieren wij maximaal 75% van de kosten (aankoop + verbouwing) met een maximum van 80% van de marktwaarde nadat de verbouwing is gerealiseerd. In principe financieren wij verbouwingen tot maximaal € 1.000.000 en tot maximaal 50% van de marktwaarde voor verbouwing. Is jouw verbouwing hoger? Laat jouw adviseur dit dan bij ons voorleggen. Soms is het toch mogelijk om een dergelijk project te financieren. Dat noemen wij maatwerk.

Er dient tenminste aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

Alle vereiste vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning, moeten onherroepelijk zijn

Het bestemmingsplan moet wonen zonder beperking toestaan

– Indien van toepassing dient de aannemer te zijn geselecteerd en een afbouwgarantie af te geven

Totdat de verbouwing gereed is en het onderpand is verhuurd, wordt er een opslag op de hypotheekrente gerekend. Die kan tussen 1,00% en 1,50% variëren, afhankelijk van het risico en de duur. Voor iedere fysieke inspectie wordt € 500 in rekening gebracht. De eenmalige kosten van het bouwdepot bij een transformatie bedragen € 750.

12 maanden, eventueel te verlengen per 3 maanden tegen verlengingskosten (€ 350 + 0,25% van de hoofdsom)