De belangrijkste voorwaarden

Wil jij ook starten met het verhuren van een pand aan studenten? SolidBriQ financiert studentenwoningen door heel Nederland. Hieronder tref je de belangrijkste voorwaarden aan:

  • Verhuur aan studenten valt onder onze UniQ hypotheekvoorwaarden.
  • Als op de woning een vergunning van de gemeente rust, dan financieren wij maximaal 80% van de leegwaarde, gebaseerd op de WWS-puntenhuur bij kamerverhuur
  • Als op de woning geen vergunning van de gemeente rust, dan financieren wij maximaal 80% van de laagste van de marktwaarde en de leegwaarde gebaseerd op basis van de markthuur aan een eengezinshuishouding.
  • Aflossingsvrij financieren mogelijk tot 75% van de marktwaarde op basis van reguliere verhuur

Weten of een financiering via SolidBriQ ook voor jouw pand past?

En welke voorwaarden wij nog meer stellen als je wilt starten met kamerverhuur? Neem dan contact op met een adviseur uit ons netwerk.

veelgestelde vragen

Dat is voor een belangrijk deel afhankelijk van de locatie van het onderpand. Wij verstrekken:

  • 80% van de marktwaarde in de 17 grootste studentensteden
  • 75% van de marktwaarde in kansrijkheid regio categorie 1

  • 70% van de marktwaarde in kansrijkheid regio categorie 2

De kansrijkheid regio’s zijn gebaseerd op de postcode. Door je postcode in te voeren, kun je hier uitrekenen hoeveel de maximale verstrekking in een reguliere situatie is (niet zijnde kamerverhuur). Categorie 1 betreft de gebieden waar wij maximaal 85% van de marktwaarde verstrekken.

Er moet sprake zijn van een kamerverhuurvergunning in overeenstemming met het aantal huurders indien dit noodzakelijk is in de betreffende gemeente.

In de basis gelden dezelfde voorwaarden als bij normale kamerverhuur.

SolidBriQ houdt rekening met beide huurcijfers in haar ICR berekening. De ICR berekening is de verhouding tussen de huur en de rente die je moet betalen. In geval van de WWS puntenhuur mag de te betalen rente niet meer zijn dan de puntenhuur gedeeld door 1,25. Voor de contractuele huur geldt dat de verhouding minimaal 1,50 moet zijn.

SolidBriQ hanteert voor de berekening van de marktwaarde de laagste van de waarde in verhuurde staat en de leegwaarde. Daarbij komt het wel eens voor dat de ene waarde veel hoger is dan de andere. Wij rekenen met de laagste van de 2.