2023

Lees deze week de lijst met de voornaamste fiscale aanpassingen die onze sector te wachten staan. Zo zien we een stijging in overdrachtsbelasting en ligt er een wetsvoorstel om het lenen van de eigen bv aan banden te leggen. Let dus goed op en lees wat de wijzigingen zijn voor komend jaar! Laat je mening horen over deze veranderingen, wat denk jij dat deze voor invloed gaan hebben op de markt?

Wist je dat?

SolidBriQ ook combinatiepanden financiert? Heb jij een pand op het oog dat je wil financieren? Meer weten?

Lees verder

1. Overdrachtsbelasting blijft stijgen en gaat naar 10,1%

Wanneer je in Nederland een stuk land of grond koopt, betaal je hierover overdrachtsbelasting. Terwijl overdrachtsbelasting van 1979 tot 2020 nog 6% bedroeg, is deze vanaf 2020 gaan stijgen. Volgend jaar zal deze wederom stijgen. Het kabinet is het voor komend jaar eens dat er 10,1% overdrachtsbelasting wordt berekend voor niet-woningen en beleggingsobjecten, met als doel meer kansen te creëren voor niet-beleggers maar ook om de dan afgeschafte verhuurderheffing te compenseren.

2. Wetsvoorstel: vanaf 2023 geen vastgoed meer financieren vanuit eigen bv.

Terwijl hier nog geen akkoord voor is, ligt het wetsvoorstel wél op tafel. Het op dit moment nog mogelijk is om geld te lenen vanuit een bv en nv zonder daar direct belasting over te betalen, wil de regering daar een stop op zetten. In het wetsvoorstel ‘Excessief lenen’ staat het voorstel om vanaf januari 2023 een lening van 700.000 euro of meer niet meer onder box 3 te laten vallen maar in box 2, dus zal er inkomstenbelasting berekend gaan worden.

3. Het eind van verhuurderheffing

De belangrijkste fiscale wijziging in de vastgoedsector is de afschaffing van de verhuurderheffing. Verhuurderheffing wordt nu nog berekend voor eigenaren van meer dan 5 panden die worden onderverhuurd. We zagen de afgelopen jaren al een flinke daling in het percentage dat wordt afgedragen maar in het nieuwe akkoord van de coalitie zien we dat vanaf 1 januari 2023 deze heffing wordt afgeschaft! Met als insteek? Meer ruimte voor sociale huurwoningen en ruimte om huurpanden te verbeteren in duurzaamheid.

4. Het wetsvoorstel ‘Overbruggingswet box 3’

Het kabinet wil de vermogensrendementsheffing van box 3 aanpassen voor 2023 en 2024 door middel van spoedwetgeving. Maar wat gaat deze aanpassing precies zijn? Er komt een nieuw systeem dat de reële rendementen beter doet aansluiten op de heffingen. Dat dit op korte termijn aangepast moet worden komt niet uit de lucht vallen. Dit is naar aanleiding van het ‘box 3 arrest’ van de Hoge Raad van 24 december 2021. Tijdens dit besluit werd duidelijk gemaakt dat vermogensrendementsheffing box 3 voor 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Hoe het rechtsherstel er dus exact uit gaat zien is nog onzeker.

5. Meer dan 395.000 euro winst? Dan betaal je hier vanaf 2023 25,8% belasting over

Ook in de tarieven van de vennootschapsbelasting zien we wederom een stijging. Alle winst tot 395.000 euro blijft belast met 15%, dit percentage blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Alles daarboven gaat worden belast met 25,8%. Bij het sluiten van een koopovereenkomst moet hier dus rekening mee worden gehouden voor de toekomst. Houd er ook rekening mee dat per 1 januari 2022 de voorwaartse verliesverrekening onbeperkt is geworden in tijd met een limiet van 50% van het betreffende winstjaar.

6. Voordeel van milieufaciliteiten

Investeren in EIA of MIA, oftewel energievriendelijke en milieuvriendelijke investeringen? Hiervoor kan je in aanmerking komen en zo een 45,5% renteaftrek genieten. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Weten wat deze voorwaarden zijn? Controleer het hier of vraag een adviesgesprek aan. Met onder andere deze regeling wil het huidige kabinet voor een groenere toekomst zorgen.

7. Earningsstripping gaat van 30% naar 20%

Deze maatregel wordt aangescherpt en het beperkt de rente die wordt afgetrokken van de te belasten winsten. Een erg grote stap als het je ons vraagt, van 30% naar 20% is niet stapsgewijs maar een harde maatregel. Moedigt dit aan om vastgoedondernemingen op te splitsen? Indien dit grootschalig het geval gaat zijn, zullen er meer maatregelen op tafel komen.

Impact van deze wijzigingen

Dat al deze aanpassingen een impact gaan hebben op de vastgoedmarkt is een feit, wat deze precies gaat zijn is onzeker. Bij SolidBriQ zorgen wij ervoor dat we goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en spelen hierop in. Wij vinden het belangrijk dat alles zo duidelijk mogelijk wordt gecommuniceerd, en ook het fiscale stuk is een belangrijk element in onze markt. Samen met jou, en bij ons aangesloten adviseurs en team van specialisten zorgen we ervoor dat we snel, maar ook zo gunstig mogelijk de markt betreden. Er ook met aanstaande fiscale rekening gehouden, zodat mogelijkheden optimaal worden benut en valkuilen zoveel mogelijk worden vermeden. Weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op met een van bij ons aangesloten adviseurs.

zoek adviseur / taxateur

Vind een adviseur of taxateur die samenwerkt met SolidBriQ, bij jou in de buurt.

Nu zoeken