Waarom deze nieuwe plannen?

Terwijl de markt en de rentestanden veranderden, veranderde de fiscus niet mee. Dit verergerde en bij een grote groep ging het scheef lopen omdat er geen onderscheid werd gemaakt tussen spaarcenten en vermogen. Ging het mis toen de rente op spaargeld negatief werd? Het was waarschijnlijk de laatste druppel, de belastingdienst raakte overspoeld met bezwaarschriften. Box 3 is in de huidige situatie niet houdbaar, er moet iets gaan veranderen. Maar wat?

Het was op 24 december 2021 dat de Hoge Raad uitspraak deed dat het systeem in strijd is met het recht op eigendom en het discriminatieverbod. Veel van de bezwaarschriften werden in het gelijk gesteld en miljarden werden teruggestort.


Wat is het besluit?

Het kabinet heeft al een tijdelijk besluit genomen om de box 3-heffing te wijzigen voor de jaren 2017 tot en met 2022 (rechtsherstel). Vanaf 2026 gaat het nieuwe systeem van start als dit lukt en haalbaar is. Er liggen momenteel twee ideeën op tafel. Hieronder een korte omschrijving van beide opties.

Vermogensaangroei / Vermogensaanwasbelasting

Hierbij wordt gekeken naar de groei in waarde. Jaarlijks wordt er gepeild hoeveel je vastgoed en beleggingen in waarde zijn gestegen. De inkomstenbelasting betaal je dan over die vermeerdering, normale huur-, rente- en dividendinkomsten. Maar hoe werkt dat wanneer de waarde zakt? Of wanneer er kosten gemaakt worden om te verduurzamen, worden deze dan vergoed?

Vermogenswinst

Bij vermogenswinstbelasting betaal je inkomstenbelasting over de werkelijke inkomsten. Hierbij betaal je dus belasting over de huurinkomsten minus de kosten die gemaakt zijn daarvoor, maar ook over de winst die je maakt bij het verkopen van vastgoed.

Wat denk jij dat het eerlijkste is? Vermogensaanwasbelasting of vermogenswinstbelasting? Laat het ons weten!

Wist je dat?

We zorgen altijd dat we in contact zijn met onze professionele adviseurs. Zo blijven we goed up-to-date over alles wat er speelt in de markt. De meningen en inzichten van onze adviseurs is belangrijk. Lees hier het artikel over de inzichten van Jeffrey Strik.

Lees verder

En tot die tijd?

2026 is nog ver weg, toch zijn er al enkele aanpassingen in het huidige systeem. Van 2023 tot 2026 geldt het overbruggingsstelsel. Zo komt er een aparte categorie voor spaarcenten in box 3. In deze categorie moeten de veronderstelde rendementen beter aansluiten bij wat de banken bieden op een spaarrekening. Met betrekking tot vastgoed blijft het vrijwel ongewijzigd; aandelen en vastgoed blijven belast op basis van een verondersteld rendement. Houdt er wel rekening mee dat wanneer je vastgoed gefinancierd is tegen een hoge rente, deze dan straks ook maar gedeeltelijk aftrekbaar zal zijn.

Als in de praktijk blijkt dat deze maatregelen goed uitpakken zoals omschreven in het overbruggingsstelsel, zou het ons niet verbazen als dit nog een flinke tijd wordt doorgetrokken.

Kijk naar de lange termijn

Dat er flinke wijzigingen aankomen is duidelijk maar er is geen duidelijkheid waar deze aanpassingen toe zullen leiden. Ga je portefeuille niet omgooien en houdt de ontwikkelingen in de gaten. De aanpassingen van nu zijn tijdelijk en het is nog totaal onzeker wat het gaat worden: vermogensaanwasbelasting of vermogenswinstbelasting. Houdt met beide scenario’s rekening en bereid je portefeuille hierop voor. Ons advies is om vooral het puntensysteem in de gaten te houden en te zien of deze tot middenhuur wordt opgetrokken wat zal leiden tot meer regulatie in de verhuursector. Dit kan zorgen voor een daling in huuropbrengsten terwijl de rentelasten stijgen. Het wordt dan een stuk moeilijker om de 6,17% rendementen te behalen.

Blijf up-to-date met SolidBriQ

Weten wat er gebeurt in de markt? Plan een adviesgesprek in met een van onze adviseurs om zo jouw portefeuille futureproof te maken. Zij zijn exact op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen je daarbij goed begeleiden.