Ja, wanneer er sprake is van een betalingsachterstand, kan SolidBriQ de volgende kosten in rekening brengen:

de wettelijke rente voor te late betalingen over het te laat betaalde bedrag

Indien de looptijd van de hypotheek is verstreken en er is nog sprake van een openstaand saldo, dan geldt dat de hiervoor vermelde kosten worden vermeerderd met het actuele hypotheekrentetarief voor een 1-jarige rentevaste periode over het uitstaande saldo.