De huurwaarde uit het Taxatierapport wordt gebruikt bij de beoordeling van een aanvraag