Er moet sprake zijn van een kamerverhuurvergunning in overeenstemming met het aantal huurders indien dit noodzakelijk is in de betreffende gemeente.