Er dient tenminste aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

Alle vereiste vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning, moeten onherroepelijk zijn

Het bestemmingsplan moet wonen zonder beperking toestaan

– Indien van toepassing dient de aannemer te zijn geselecteerd en een afbouwgarantie af te geven