Naast de verplichting tot een SNF-keurmerk, gelden dezelfde voorwaarden als bij kamerverhuur als er meerdere arbeidsmigranten of expats in 1 onderpand worden gehuisvest. Zo moet er onder andere een kamerverhuurvergunning aanwezig zijn indien dit noodzakelijk is in de betreffende gemeente.