Wat zijn de kosten wanneer ik mijn hypotheek tussentijds wil wijzigen?

In de volgende gevallen brengt SolidBriQ een administratie vergoeding in rekening:

Vergoeding bij vervroegde aflossing – mogelijk boete volgens contante waarde methode + anti-speculatie boete in eerste 3 jaar