SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Zij beheren de registers van bedrijven die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen> Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de normen. Bedrijven die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een SNF certificaat behalen. Dan dienen zij wel te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Elk jaar zal SNF de huisvestingslocaties van de bedrijven die zich hebben aangemeld, controleren. Meer informatie vind je terug op:  https://www.normeringflexwonen.nl/