12 maanden, eventueel te verlengen per 3 maanden tegen verlengingskosten (€ 350 + 0,25% van de hoofdsom)