Niet iedereen komt in aanmerking voor een hypotheek van SolidBriQ. Dat komt omdat wij alleen bedrijven en “Professionals” financieren. Onder Professionals verstaan wij privé personen die handelen vanuit hun beroep of bedrijf. Wij verstrekken dus geen financiering aan Consumenten (zoals bedoelt in de Wet op het financieel toezicht, de Wft). Of je kwalificeert als Professional kun je checken bij jouw adviseur.