Met een transformatie wordt normaal gesproken een verbouwing bedoeld waarbij het gebruik wijzigt, bijvoorbeeld van commercieel naar wonen of van woning naar kamerverhuur. Omdat het soms lastig bepalen is of iets nu wel of geen transformatie is, Bepaalt de omvang van de verbouwing bij SolidBriQ of er sprake is van een transformatie. Wanneer de verbouwing meer dan € 500.000 of meer dan 25% van de marktwaarde bedraagt, spreken wij van een transformatiefinanciering.