Het onderpand mag onder bepaalde voorwaarden en uitsluitend bij de UniQ hypotheek een Combinatiepand zijn, waarbij de functie deels residentieel is en deels commercieel. Dit mag, voor de volledige inzet van de maximale LTV, indien het residentiële deel minimaal 2/3de van de Marktwaarde van het totale onderpand
vertegenwoordigt.