In Nederland gelden er bepaalde minimale eisen waaraan een sociale huurwoning of een kamerverhuurpand aan moet voldoen. Deze zijn vastgelegd in de WWS-puntenhuur berekening. Als verhuurder geldt er dus per sociale woning of kamerverhuurpand een maximale huur die afhankelijk is van het pand. Om te bepalen met welk huurbedrag wij rekening houden hanteren wij de laagste van de WWS-puntenhuur, markthuur en contractuele huur.