SolidBriQ hanteert voor de berekening van de marktwaarde de laagste van de waarde in verhuurde staat en de leegwaarde. Daarbij komt het wel eens voor dat de ene waarde veel hoger is dan de andere. Wij rekenen met de laagste van de 2.