Soms kan het wel eens voorkomen dat wij een beslissing nemen over jouw aanvraag, waar je het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat wij besluiten uw aanvraag af te wijzen. Of omdat wij een gewijzigd voorstel doen ten opzichte van wat je hebt aangevraagd. Als wij afwijken van hetgeen is aangevraagd, zullen wij onze beslissing altijd toelichten naar jouw adviseur. Via diezelfde adviseur kun je ons ook jouw motivatie laten weten waarom je het niet eens bent met onze beslissing. Met die motivatie kunnen wij onze eerder genomen beslissing heroverwegen.