Wij hebben alleen een nieuw taxatierapport nodig wanneer de rentevaste periode is verlopen en wanneer wij het vermoeden hebben dat er sprake is van een aanzienlijke negatieve waardeontwikkeling van het onderpand (en er sprake is van een toegenomen risico).