SolidBriQ houdt rekening met beide huurcijfers in haar ICR berekening. De ICR berekening is de verhouding tussen de huur en de rente die je moet betalen. In geval van de WWS puntenhuur mag de te betalen rente niet meer zijn dan de puntenhuur gedeeld door 1,25. Voor de contractuele huur geldt dat de verhouding minimaal 1,50 moet zijn.