In principe staan wij alleen een volledig taxatierapport toe dat niet ouder is dan 6 maanden in geval van verhuurde woningen (BTL) en 3 maanden in geval van commercieel vastgoed (CRE). In sommige gevallen kunnen we wel een update van een bestaand taxatierapport toestaan. Dat is echter sterk afhankelijk van o.a. de kwaliteit van het oude taxatierapport en de marktomstandigheden van dit moment.