Ja, wij financieren eenmanszaken, VOF’s en BV’s. Maatschappen, CV’s, en Stichtingen zijn onder voorwaarden ook toegestaan. NV’s, Verenigingen en Cooporaties financieren wij in principe niet. Bij de rechtsvormen die wij wel financieren staan de eigenaren / aandeelhouders altijd persoonlijk borg. De doelomschrijving in de KVK en in de statuten moet investeren in en exploiteren van vastgoed toestaan.