Nee, gelden die worden vrijgemaakt bij een herfinanciering dienen altijd voor zakelijke doeleinden te worden aangewend. Denk dan bijvoorbeeld aan het uitbreiden of verbeteren van je vastgoedportefeuille.