Boetevrij aflossen is mogelijk tot 10% van de hoofdsom per kalenderjaar. Indien een klant komt te overlijden en als gevolg daarvan meer wordt afgelost, is er ook geen boete van toepassing. Ook aan het einde van de rentevaste periode of tussentijds indien de marktrente van het vergelijkingstarief hoger is dan de rente van de hypotheek, kun je zelfs tot 100% boetevrij aflossen. De enige uitzondering hierop is gedurende de eerste drie jaar van de hypotheek. Dan is er sprake van een anti-speculatie boete. Die is bedoelt om oneigenlijk gebruik van de SolidBriQ verhuurhypotheek tegen te gaan. Een voorbeeld van oneigenlijk gebruik is de aankoop van een onderpand met als doelstelling deze binnen een korte termijn weer door te verkopen.