In principe accepteren wij uitsluitend taxatierapporten van taxateurs die bij ons zijn aangesloten. In uitzonderlijke gevallen kunnen we taxatierapporten toestaan van taxateurs die niet bij ons zijn aangesloten. In dat geval kan jouw adviseur dat bij ons voorleggen.