Bij verhuur aan arbeidsmigranten of expats houdt SolidBriQ in principe rekening met de huur die het pand zou opleveren bij verhuur aan een regulier huishouden. Wij baseren zowel de marktwaarde als onze ICR-berekening op deze lagere huur. De ICR-berekening is de verhouding tussen de huur en de rente die je moet betalen.