SolidBriQ financiert maximaal 85% van de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat of de getaxeerde leegwaarde. Welk percentage we hanteren is afhankelijk van de kwaliteit van het onderpand. Deze wordt o.a. bepaald door de courantheid en de duurzaamheid (energielabel) van het onderpand en de kansrijkheid van de regio. Ook de huurinkomsten afgezet tegen de hypotheeklasten spelen een rol bij het bepalen van de maximale verstrekking. Via de rekentool kan snel en eenvoudig een indicatie van de maximale hypotheek worden verkregen.