Een huurmutatie mag per e-mail aan ons worden doorgeven via beheer@solidbriq.nl. Graag ontvangen wij een kopie van de nieuwe huurovereenkomst, inclusief bijlagen. Indien je een kopie paspoort van een huurder meestuurt, dan willen wij deze alleen ontvangen als deze geanonimiseerd is (geen BSN-Nummer, geen Pasfoto). Dit doen we om de persoonsgegevens van uw huurders te beschermen.