Allereerst is hierbij belangrijk aan wie het onderpand wordt verhuurd. Rechtstreeks aan een expat / arbeidsmigrant? Of wordt er aan een uitzend- of arbeidsbemiddelingsbureau verhuurd die op zijn beurt weer onderverhuurt aan arbeidsmigranten? In dat laatste geval is de maximale verstrekking per definitie gemaximeerd op 75% van de marktwaarde. Daarnaast gelden dezelfde voorwaarden als bij kamerverhuur. Op basis van locatie verstrekken wij maximaal:

De kansrijkheid regio’s zijn gebaseerd op de postcode. Door je postcode in te voeren, kun je hier uitrekenen hoeveel de maximale verstrekking in een reguliere situatie is (niet zijnde kamerverhuur). Categorie 1 betreft de gebieden waar wij maximaal 85% van de marktwaarde verstrekken.