In the box

  • Duidelijkheid in voorwaarden en acceptatierichtlijnen
  • Snelheid in acceptatie en afhandeling
  • Financiering tot 80% van de marktwaarde
  • Financiering in heel Nederland
  • Aflossingsvrij tot 75% van de marktwaarde
  • Altijd een scherpe rente!

Actuele rentetarieven

Renteatrieven per 24 juni 2022.
Rentevaste periode≤ 50%≤ 50%≤ 50%≤ 50%≤ 50%
1 jaar3,60%3,60%3,60%3,60%3,60%
5 jaar3,60%3,60%3,60%3,60%3,60%
10 jaar3,60%3,60%3,60%3,60%3,60%
20 jaar3,60%3,60%3,60%3,60%3,60%
Rentevaste periode≤ 50%≤ 50%≤ 50%≤ 50%≤ 50%
1 Jaar3,60%3,60%3,60%3,60%3,60%
2 Jaar3,60%3,60%3,60%3,60%3,60%
5 Jaar3,60%3,60%3,60%3,60%3,60%
7 Jaar3,60%3,60%3,60%3,60%3,60%

Aangesloten adviseurs

Maak gebruik van het netwerk van SolidBriQ door heel Nederland. Aangesloten adviseurs en taxateurs vind je snel en gemakkelijk.

Lees verder

veelgestelde vragen

De SolidBriQ Woningverhuur Hypotheek is een zakelijk hypothecair krediet. Wij financieren alleen aan personen die handelen vanuit hun beroep of bedrijf; dit noemen wij ‘Professionals’. Wij financieren niet aan ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bij elke nieuwe aanvrager zal vooraf worden getoetst door middel van een vragenformulier of de aanvrager gekwalificeerd kan worden als professional. Voorbeelden van (mogelijke) professionals:

  • Een belegger in Box III met 3 of meer panden die voor het eerst bij SolidbriQ wil financieren.
  • Een B.V. die een pand wil aankopen als vastgoedbelegging.
  • Een persoon die reeds 2 panden in bezit heeft en die voornemens is 1 of meerdere nieuwe pand(en) te kopen en beschikt over het vermogen om dat te doen.
  • Een persoon die zijn bedrijf heeft verkocht, beschikt over voldoende liquide middelen om te gaan beleggen in onroerend goed en nu zijn eerste  panden gaat aankopen en wil financieren.

In de basis staan wij BKR coderingen niet toe. SolidBriQ controleert elke aanvrager en borgsteller bij BKR.

Bij SolidBriQ heb je een keuze uit 2 verschillende aflossingsvormen, te weten: annuïtair en lineair. Bij een annuïtaire lening blijven de maandlasten gelijk en wordt er in het begin minder afgelost. Bij een lineaire aflossing is het maandbedrag bij aanvang hoger, maar daalt deze iedere maand, omdat het aflossingsbedrag per maand gelijk blijft.