De volgende twee situatie zijn geschikt voor een financiering bij SolidBriQ

Projectbouw starten?

Nog te realiseren woning van een ontwikkelaar kopen? Bij projectbouw koop je één of meerdere onderpanden vanuit een groter nieuwbouw project.

Zelf aan de slag?

Een perceel gekocht met een plan om woningen op te bouwen? Zelfbouw financieren wij zodra de woning wind en waterdicht is.

nieuwbouw

Weten of onze nieuwbouw financiering ook voor jou past?

Neem dan contact op met een adviseur uit ons netwerk.

veelgestelde vragen

De SolidBriQ Woningverhuur Hypotheek is een zakelijk hypothecair krediet. Wij financieren alleen aan personen die handelen vanuit hun beroep of bedrijf; dit noemen wij ‘Professionals’. Wij financieren niet aan ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bij elke nieuwe aanvrager zal vooraf worden getoetst door middel van een vragenformulier of de aanvrager gekwalificeerd kan worden als professional. Voorbeelden van (mogelijke) professionals:

  • Een belegger in Box III met 3 of meer panden die voor het eerst bij SolidbriQ wil financieren.
  • Een B.V. die een pand wil aankopen als vastgoedbelegging.
  • Een persoon die reeds 2 panden in bezit heeft en die voornemens is 1 of meerdere nieuwe pand(en) te kopen en beschikt over het vermogen om dat te doen.
  • Een persoon die zijn bedrijf heeft verkocht, beschikt over voldoende liquide middelen om te gaan beleggen in onroerend goed en nu zijn eerste  panden gaat aankopen en wil financieren.

Wanneer je een financiering hebt op meerdere onderpanden en je verkoopt één of meerdere onderpanden, dan bepaalt SolidBriQ van geval tot geval welk bedrag op de hypotheek afgelost moet worden. Dit is afhankelijk van de LTV op de resterende portefeuille. Via de notaris kan worden verzocht om een gedeeltelijk royement op de lening. Let op: aan het verlenen van een zogenaamd deelroyement zijn kosten verbonden.

In de basis staan wij BKR coderingen niet toe. SolidBriQ controleert elke aanvrager en borgsteller bij BKR.

Je kunt bij SolidBriQ standaard tot 75% LTV aflossingsvrij lenen. Alles boven de 75% LTV moet lineair of annuïtair worden afgelost in 12 jaar. In bepaalde situaties is het ook toegestaan om in de eerste rentevaste periode tot 80% aflossingsvrij te lenen.

Door het hoge aflossingsvrije percentage en lage aflossingsverplichting creëer je meer vrije cashflow voor een volgende aankoop. Natuurlijk mag meer aflossen ook.

Bij SolidBriQ heb je een keuze uit 2 verschillende aflossingsvormen, te weten: annuïtair en lineair. Bij een annuïtaire lening blijven de maandlasten gelijk en wordt er in het begin minder afgelost. Bij een lineaire aflossing is het maandbedrag bij aanvang hoger, maar daalt deze iedere maand, omdat het aflossingsbedrag per maand gelijk blijft.