Als er een betalingsachterstand ontstaat dan wordt jouw dossier door een andere afdeling in behandeling genomen. Deze afdeling heet de Bijzonder Beheer afdeling. Als je verwacht dat je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen in overleg met jou kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Worden er kosten in rekening gebracht bij een betalingsachterstand?
Ja, wanneer er sprake is van een betalingsachterstand, kan SolidBriQ de volgende kosten in rekening brengen:

Indien de looptijd van de hypotheek is verstreken en er is nog sprake van een openstaand saldo, dan geldt dat de hiervoor vermelde kosten worden vermeerderd met het actuele hypotheekrentetarief voor een 1-jarige rentevaste periode over het uitstaande saldo.